A caridade é humilhante porque se exercita verticalmente, desde a cima; a solidariedade é horizontal e implica respeito mútuo.
— Eduardo Galeano

martes, 14 de maio de 2013

Celebrada a palestra "Palestina, un pobo permanentemente agredido"


Hoxe, 14 de maio, véspera do día da Nakba, Mar de Lumes - Comité Galego de Solidariedade Internacionalista e BDS-Galiza celebramos unha palestra conxunta na Universidade de Santiago de Compostela baixo o título "Palestina, un pobo permanentemente agredido", no que ficou claro que os boicotes non son unha novidade histórica, senón un método de loita utilizado desde hai máis dun século para loitar contra as inxustizas sociais. Puidemos, ademais, coñecer datos sobre a situación da Palestina e o modo como o sionismo manipulou e continúa a manipular a historia, apresentándose como ideoloxía dun Estado democrático e aberto cando, na realidade, oculta toda unha serie de crimes contra o povo palestiniano. Coa Palestina, desde a Galiza, a nosa solidariedade.